Russisk rakett skutt ned, ved hjelp av "Blue Beam" fra Eiscat anlegget i Tromsø.

Jeg kan ikke lengre holde på denne topp-militære hemmeligheten, som Stoltenberg regjeringen har forsøkt å dysse ned. Jeg velger derfor å offentliggjøre dette her på bloggen min, slik at alle kan få vite fakta om hva som skjedde, da et ikke armert atommissil av Russlands nye stolthet, den super avanserte Bulava atomraketten, av en eller annen grunn kom inn over Norges grenser og detonerte i luften et sted over Nord-Troms, den 10 desember 2009. Dette opptrinnet vakte stor oppstandelse i media, med en rekke spekulasjoner i presse og på sosiale media. Sannheten om hva som var årsaken til at atomraketten kom inn over Norges grenser og landet i sjøen i Grøtfjorden nord for Tromsø, har aldri blitt skikkelig belyst. I seg selv er det en svært alvorlig grensekrenkelse, at et masseødeleggelsesvåpen fra Russland kommer inn over våre grenser.


(Bulava atommissilet sett fra Skjervøy, sett i retning østover, på vei mot vest)

Man har inntil nylig trodd at det var Russland sin egen feil, at oppskytningen førte til at raketten etter Russlands eget utsagn, detonerte i lufta over Kolahalvøya langt inne på russisk side av grensa. Men dette stemmer ikke. Atomraketten detonerte i lufta rundt Kvænangen i Nord-Troms og en liten gjenværende del av missilet, falt ned i Grøtfjorden nord for Tromsø, i sjøen der en fisker i Grøtfjorden nord for Tromsø, nesten fikk raketten i hodet, mens han var ute og fisket. Det store spørsmålet er hvorfor falt raketten ned der og ikke inne på Kolahalvøya langt inne i Russland? Russland har teknologi til å fjern detonere Bulava-missilene, om det skjer en feil under oppskytningen. Med andre ord, Russland kunne detonert missilet som kom på feil kurs, under oppskytningen i Kvitsjøen, umiddelbart etter oppskytingen som skjedde fra en ubåt i russiske Kvitsjøen. Men det skjedde altså ikke.

Russland klarte ikke å få kontakt med missilet og fjern-detonere det, slik prosedyren er. Dette fordi en fremmed militærmakt via super-avansert satelitt teknologi, kidnappet missilet i lufta, rett etter at det ble skutt ut fra ubåten i Kvitsjøen, tok over styringsystemene og dirigerte missilet inn over Norges grenser i Finnmark og satte Bulava missilet i spinn, for å brenne opp all drivstoffet slik at missilet kunne falle ned over Nord-Troms, hvor agentene til denne militærmakten kunne sikre seg Russlands fremste og mest fryktede militære teknologi. Inne i Finnmark og Nord-Troms hadde denne militærmakten uker i forveien plassert sine agenter seg rundt omkring i Finnmark og Nord-Troms, for å forberede seg på å finne raketten, der den ville falle ned over Finnmarksvidda eller i Nord-Troms, og sikre seg de viktigste delene av raketten (hoved datamaskinen og radarteknologien som er bygget inn i Bulava-missilet).

Nedenfor her viser en illustrasjon på hvorfor Bulava missilet ikke på noen måte kunne detonert i lufta over Kvitsjøen slik media, Regjeringen Stoltenberg og Russland hevdet. Rester av Bulava missilet kunne umulig bli slengt 800 km rett vestover, for nesten å treffe en fisker i Grøtfjorden nord for Tromsø. Den vanlig ballistiske banen som Russland benytter til å skyte opp Bulava raketter under test, er fra Kvitsjøen og rett nordover mot Novaja Semlja øygruppen. Med andre ord på en nord-østlig retning. Hvis det skulle være hold i påstanden om at Bulava atommissilet detonerte ett sted mellom Kvitsjøen og Novaja Semlja øygruppen, så skulle ikke fiskeren i Grøtfjorden fått deler av missilet nesten inn i fiskebåten sin. Med andre ord, Bulava missilet måtte ha detonert et sted over Kvænangen i Nord-Troms, og dermed ha blitt offer for kidnapping i lufta, utført av en fremmed militærmakt. Det er utenkelig at Russland selv, bevisst og provokasjonslignende sendte sitt nye supervåpen inn over NATO land, hvor de kunne risikere å miste sin mest dyrebare teknologi over til NATO.

Her er dokumentasjonen fra de bildene som ble tatt av Bulva missilet fra 2 ulike steder i Troms fylke, den 9 desember 2009 på morgenen, da Bulava missilet kom inn over Norges grenser, og detonerte et sted i luften over Kvænangen.

Klikk på bildene for større utgave:

oversiktsbilde av rakettens kurs mot Kvænangen, fra oppskytingspunktet i Kvitsjøen

kartskisse over de 2 ulike dokumenterte siktlinjene hvor de 2 bildene er tatt av bulavaen

tatt av Bulavamissilet, fra indre havn i Skjervøy

kartskissen som viser Bulavaen sett på en sør/østlig kurs

Bulavaen tatt bilde av fra Tromsøya hvor Bulavaen sees over fjellet Rundfjellet over bydelen Kroken

Youtube videoen er tatt opp fra sør på selve Tromsøya, og vi ser Bulavaen på en nord-vestlig kurs direkte mot Kvænangen. Stopp videoen ca 48 sekunder ute i videoen så ser man samme bilde som denne skjermdumpen som er tatt fra samme video. Videoen kan sees her

Kartskisse som viser siktvinkel for Bulavaen sett på en nord/vestlig kurs mot Kvænangen

Med andre ord, 2 siktvinkler som krysser hverandre ett sted rundt Kvænangen i Troms, og der detonerte raketten i lufta.

Dette betyr at Russland forsøkte å sprenge missilet rett etter oppskytning, men fikk ikke kontakt med Bulava missilet, siden USA med sine hemmelige tjenester og satelitt teknologi, allerede hadde kapret missilet i lufta rett etter oppskytning, og hacket seg inn i hoveddatamaskinen til missilet, og styrt det inn over Norge, på vei mot Kvænangen. Missilet ble styrt kontrollert med rakettens egne styresystemer, og var aldri skadet eller på noen måte feil i styresystemene. USA la missilet inn i en kontrollert spinn, for å forsøke å tømme missilet for drivstoff, så det ikke skulle forsvinne til havs ut på Lopphavet utenfor Kvænangen.

Det er overveiende sannsynlig at Eiscat anlegget ved Tromsø, ble brukt som våpen for å ødelegge den russiske atomraketten. Eiscat anlegget eies av amerikanske myndigheter, og sannsynligheten for at det drives med topp hemmelige militære prosjekter på anlegget, er overveiende sannsynlig. Dette på tross av at anleggets daglige ledelse benekter at det skjer. Et av de mest sannsynlige hemmelige prosjektene er “Blue Beam” prosjektet, så har som målsetning å skyte høyfrekvent energistråle mot et objekt på himmelen, for å forsøke å ødelegge dette objektet i lufta. Ser man på videoen vedlagt her av detonasjonen av missilet, så ser man at det skjer en voldsom eksplosjon i missilet, som ikke kan forklares i seg selv med at drivstoffet i raketten “egen-detonerer”, det må ha vært en ytre kraft som treffer missilet med voldsom energi og ødelegger missilet. Blue Beam prosjektet er akkurat en slik teknologi, som er utviklet av USA for å være et rakettskjold forsvar, og det er overveiende sannsynlig at denne teknologien ble brukt i denne CIA/NSA styrte operasjonen, for å stadfeste at USA har denne teknologien allerede, for å forsøke å “temme” Russland sine ambisjoner, om å frata USA hegemoniet som verdens supermakt.

Den gjenværende delen av missilet som motstod detonasjonen (sannsynligvis den fremre delen med radaren i missilet) falt ned i Grøtsundet nord for Tromsø, hvor den overnevnte fiskeren nesten fikk rakettdeler i hodet, da han var ute og fisket. Resten av raketten ble spredt over et meget stort område ut mot havet utenfor Kvænangen. Frontpartiet til missilet er designet for å tåle enorme påkjenninger, og det er sannsynligvis denne delen som fiskeren beskriver som en spiss, relativ liten del av raketten som kom ned i havet, rett ved fiskebåten hans.

Per Vidar Johansen

Freelance journalist og webredaktør

Mitt Nord-Norge bloggen – en nyhetsblogg fra Nord-Norge

Vist 5862 ganger. Følges av 14 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 72 kommentarer

Angående Redningskjøyta som ankret opp på nøyaktig samme koordinat dagen etter, og dykkere med masse utstyr hoppet i sjøen, der hvor deler av Bulava missilet falt i sjøen, så har jeg dette dokumentert fra fiskerens kone, som jeg snakket med på telefonen dagen etter at mannen hennes nesten fikk deler av Bulava raketten i hodet. Jeg kan ikke legge ut dokumenter på alle mine 10 punkter fordi jeg må beskytte mine kilder, derfor oppfordrer jeg dere til å tenke logisk selv, og forsøke å bestride mine 10 punkter for den som ikke tror på min artikkel.

Norske myndigheter hevdet at Bulava raketten aldri kom over den norske grensen. Men det gjorde missilet definitivt. Med andre ord myndighetene forsøkte allerede i timene etter hendelsen, å gi et feilaktig nyhetsbilde av saken for å bevist feilinformere media og folket. Den som har en skjult hensikt med å feilinformere media og folket, bevist, har noe å skjule.

Her er en dokumentasjon som jeg kan gå ut med. Forsvaret og dermed Regjeringens innerste krets (Stoltenberg, Gahr Støre og daværende forsvarsminister Faremo) hevdet hardnakket at Bulava missilet aldri var inne på norsk territorium. Dette var den første løgnen de serverte for å dekke over hva som egentlig skjedde, at Bulava missilet faktisk kom inn over Norges grenser (dokumentert nyhetslink i artikkelen min) og detonerte/ble fri for drivstoff i luften over Nord-Troms.

Og det store spørsmålet som jeg stiller i mitt punkt nummer 4, er hvorfor fjern-detonerte ikke Russland missilet før det forlot russiske territorium? Russland er selvsagt livredd for å miste super-avansert rakett teknologi over til NATO, så dermed måtte Russland detonert missilet lenge før det passerte norsk grense. Men det skjedde ikke, fordi Russland ikke fikk kontakt med kommunikasjonsystemene i Bulava missilet, ei heller styringsystemet, og ei heller autopilotsystemet fikk Russland kontakt med. Med andre ord, alle tenkelige systemer i Bulavamissilet var utilgjengelig for russerne.

Og hvorfor, stiller jeg spørsmål om. Hvor sannsynlig er det at alle systemer i raketten ble utilgjengelig samtidig, for den russiske marinen under oppskytingen, om det ikke var for at “andre” tok over alle systemer i Bulava missilet, og gjorde det de ville med det?

Glad laks skrerv:
Dette leste en om i avisen mange år før internett kom inn i stuen til folk.

Og det aksepterte du?
Da vet du vel hvor de er, … eller trenger du kjentfolk?

Glad laks skrev:
I fravær av slik dokumentasjon kan du ikke forvente noe annet enn at de samme ytringer defineres som tåkeprat

Nå ble ikke jeg født for å overbevise deg, … men la meg si at jeg har meget god kunnskap om hva jeg snakker om, … så inntil videre får min definerte tåkeprat bli din mangel på kunnskap og innsikt.
Good Night!

“Og det aksepterte du? Da vet du vel hvor de er, … eller trenger du kjentfolk?”

Usikker på hvor du vil med dette utsagnet. Det kan være du mener jeg har interesse av å pelle på lytteutstyret til NATO eller Russland, f.eks i form av hobbydykking? At supermaktene har plassert ut lyttesonder på verdenshavene er gammelt nytt. Ubåter med rotorblad som er designet for i størst mulig grad “gå-under-radaren” er også gammelt nytt. Du får pelle løs utstyret og sende det til skraphandleren? Hvis det gir deg noe :-)

Hva referanser til aviser angår, så virker det jo som det er deg/dere som har en trang til å benytte aviser som kildemateriale. VG, Dagbladet eller Altaposten befinner seg i samme kategori. Hvis en bygger opp en sak med å argumentere fra avisene som igjen ofte har mangelfulle kilder til sine opplysninger i tillegg til sin egen tabloide tvist, vel … la oss si en har misforstått kravene til gode, kvalitative kilder.

“Nå ble ikke jeg født for å overbevise deg, … men la meg si at jeg har meget god kunnskap om hva jeg snakker om, … så inntil videre får min definerte tåkeprat bli din mangel på kunnskap og innsikt.”

Det gjør ikke meg noe personlig at du feiler å underbygge påstandene. Jeg betviler du har adgang til FoU-avdelingen til Russland/USA, men du må gjerne hevde dette udokumentert om du føler for det. Poenget mitt er ikke å fortelle deg å slutte med å komme med udokumenterte påstander. Poenget mitt er at jeg forteller deg at til den dag du underbygger tåkepratet ditt i tilstrekkelig grad, så er dette forskjellen mellom det å fortjene seriøs oppmerksomhet og det å sortere under den stadig økende gruppen med konspirasjonsbloggere på internett som skriver helt eller delvis ut fra sin egen frie fantasi.

Glad laks skrev
:….du underbygger tåkepratet ditt….

Du er ikke dummere enn at du forstår at visse arkiv ikke kan åpnes på mange, mange år, … og at også spesifikke arkiv aldri blir åpnet men destruert.
Men det kunne jo tenkes at jeg har vært midt opp i en del hendelser!?
Så din manglende evne til %-vis akseptering forstår jeg vil forbli din %-vise mangel på info og kunnskap.
Kan intet annet enn akseptere ditt synspunkt.

PS:
Prøv å lete opp arkiv eller aviser angående Cuba-krisen på 60-tallet.
Du vil sikker finne en eller to setninger om Norges bevismaterial, på det nedskutte Amerikanske flyet, hvilket skulle presenteres in public i FN.
God tur!

“Her er en dokumentasjon som jeg kan gå ut med. Forsvaret og dermed Regjeringens innerste krets (Stoltenberg, Gahr Støre og daværende forsvarsminister Faremo) hevdet hardnakket at Bulava missilet aldri var inne på norsk territorium. Dette var den første løgnen de serverte for å dekke over hva som egentlig skjedde, at Bulava missilet faktisk kom inn over Norges grenser (dokumentert nyhetslink i artikkelen min) og detonerte/ble fri for drivstoff i luften over Nord-Troms.”

Det er ikke noe nytt at nasjonalstater benekter hendelser ovenfor media. Russland er f.eks kjent for å notorisk benekte alvorlighetsgraden i sikkerhetsrelaterte hendelser. Det er aldri noe galt med deres systemer. Hvis en ubåt synker på havet, så har de full kontroll og mannskapene vil selvsagt bli reddet ut. Ubåten vil aldri være lastet med atomvåpen og det vil aldri være noen fare for radioaktive utslipp. Reaktorulykker vil defineres som bagatellmessige driftsfeil osv. Disse utgangspunktene vil en innta like lenge som “komiske Ali” hevdet det ikke var koalisjonsstyrker i Bagdhad under gulfkrigen … altså helt til påstandene bare fremstår som latterlige.

Norske myndigheter har selvsagt heller ingen intensjoner om å fore hverken media eller privatpersoner med forsvarspolitiske vurderinger gjort på bakrommet. At en derav inntar motsatte standpunkt i forhold til en bestemt hendelse er altså ingen overraskelse, men heller normalen.

Det stilles strenge krav til bruk av kildemateriale for å underbygge en sak. Leverer du en oppgave på et høyere studium ved en av landets høyskoler/universitet, så vil du f.eks straffes hardt for å referere til Wikipedia. En vil heller ikke kunne prosedere en sak for retten vha artikler fra VG/Dagbladet/Altaposten. Wikipedia selv derimot har et ganske nøkternt syn på kildemateriale, kanskje nettopp fordi de vet at det er hummer og kanari som produserer artikler på nettsidene deres og at det er høyest variabel kvalitet på kildematerialet som er benyttet.
Merk deg spesielt forskjellen på “verifisert” og “sannhet”. En påstand kan være verifisert ut fra andres ytringer, uten at den derav kvalifiserer som en sannhet:

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiserbarhet

“Og det store spørsmålet som jeg stiller i mitt punkt nummer 4, er hvorfor fjern-detonerte ikke Russland missilet før det forlot russiske territorium? Russland er selvsagt livredd for å miste super-avansert rakett teknologi over til NATO, så dermed måtte Russland detonert missilet lenge før det passerte norsk grense. Men det skjedde ikke, fordi Russland ikke fikk kontakt med kommunikasjonsystemene i Bulava missilet, ei heller styringsystemet, og ei heller autopilotsystemet fikk Russland kontakt med. Med andre ord, alle tenkelige systemer i Bulavamissilet var utilgjengelig for russerne. Og hvorfor, stiller jeg spørsmål om. Hvor sannsynlig er det at alle systemer i raketten ble utilgjengelig samtidig, for den russiske marinen under oppskytingen, om det ikke var for at “andre” tok over alle systemer i Bulava missilet, og gjorde det de ville med det?”

Som allerede nevnt. Teknologi feiler. Noen ganger feiler også reservesystemer og reservesystemers reservesystemer. En moderne atomreaktor har f.eks mange sikkerhetssystemer som i sum skal være med på å sikre kontinuerlig forsvarlig drift. Like fullt vil en aldri kunne garantere for ulykker eller teknisk svikt. Dessuten ligger det en erkjennelse i en testoppskytning at et produkt ikke erkjennes som velfungerende nok til at en skal kunne stole på det. Hvis det motsatte var tilfelle var det heller ikke noe incentiv for å teste det som fra før var definert som “velfungerende”. Russerene har rotet det til før og vil gjøre det igjen. Amerikanerene har utallige våpentester som bokstavlig talt har gått filleveien med uventet adferd på våpensystemene.

Normalen er altså at noe går galt under våpentester, heller enn at ting oppfører seg som forventet. Det er selvsagt lov å operere med sin egen eksotiske oppfatning av at fremmede makter “kaprer” våpenet etter at det er avfyrt. Det er også naturlig å tro at et våpen alltid vil være interessant for andre lands styremakter HVIS det kommer på avveie, men det er ikke “logisk” å plassere slike forklaringsmodeller på toppen bare fordi det tilfredstiller ens egen trang til spenning.

Logikk er et ord som anvendes og misbrukes av brorparten av befolkningen. Logikk er et eget fagfelt med egen terminologi. Hvis du ønsker å fremstille dette vha logikk, så er ikke prosatekst måten å gjøre det på.

Sitat:
“Du er ikke dummere enn at du forstår at visse arkiv ikke kan åpnes på mange, mange år, … og at også spesifikke arkiv aldri blir åpnet men destruert. Men det kunne jo tenkes at jeg har vært midt opp i en del hendelser! Så din manglende evne til %-vis akseptering forstår jeg vil forbli din %-vise mangel på info og kunnskap. Kan intet annet enn akseptere ditt synspunkt.PS: Prøv å lete opp arkiv eller aviser angående Cuba-krisen på 60-tallet. Du vil sikker finne en eller to setninger om Norges bevismaterial, på det nedskutte Amerikanske flyet, hvilket skulle presenteres in public i FN. God tur!”

Jeg ser ingen grunn til at jeg skal lese gamle aviser på jakt etter info om Cuba-krisen på 60-tallet. Blogginnlegget jeg kommenterte omhandlet en missiloppskytning i Russland i det 21 århundre.

Jeg sier heller ikke at du trenger å anstrenge deg med å underbygge dine påstatte kjennskaper til det ene og det andre. Jeg sier bare at om du har ambisjoner om å bli tatt seriøst, så vil du etterstrebe å underbygge ytringene dine med pålitelige kilder (hvis du klarer dette).

I fravær av pålitelige kilder sorterer ytringene under konspirasjonsblogger (som det finnes nok av på internett allerede).

En forutsetter at godt voksne mennesker vet såpass om bevisførsel at de vet hvordan en positivt underbygger egne utsagn. I fravær av slik kunnskap så er vitenskaplig metode det første en lærer på lavere studium på høyskole/universitet. Her får en også en helt basic innføring i faget logikk som en kan forfølge videre om interessen for det er tilstede. Den hele og fulle bevisbyrde hviler på den som fremmer en påstand. I denne kontekst er 0%-aksept det eneste korrekte utgangspunkt

Det er helt spesielle krav til hva en kan definere som en sannhet. Det er derimot ingenting som forhindrer folk fra å produsere og skrive fiction. Det er god underholdning det.

Glad laks skrev:
så er ikke prosatekst måten å gjøre det på.

Om jeg skrev min livs-og proffesjonserfaring logisk eller prosaisk ville det være mange som fikk hakeslepp, … men også noen “lakser” som ansåg det som nye eventyr, … dessverre!

Litt debatt-teknisk først. Du behøver ikke lime inn hele mitt innlegg, for å gjøre deg forstått. Det holder med den viktigste setningen, du ønsker å debattere. Blir alt for lange innlegg å skumme igjennom.

Du sier at her er det normalt at norske myndigheter benektet at Bulava missilet var inne på norsk territorium. Denne benektelsen fant sted omtrent et døgn etter at missilet eller deler av det, falt i sjøen rett nord for Tromsø. Når det er så åpenbart at det missilet var langt inne på norsk side, så er det ganske komisk at norske myndigheter benekter at så skjedde, vel vitende om at de hadde missilet på radaren et døgn før og visste at raketten hadde nedslag nord for Tromsø. Om norske myndigheter ikke hadde noe å skjule, så skulle man sagt at raketten kom inn i norsk territorium og at Forsvaret hjalp russerne med å finne raketten, og bringe delene tilbake til Russland, uten noen videre undersøkelse. Istedenfor blånektet norske myndigheter for at raketten kom inn over Norges grenser, og forsatte i “det skjulte” å lete etter missilet.

Du har heller ikke kommet med en logisk forklaring hvorfor russerne ikke fjerndetonerte missilet før det forlot russisk luftrom….

Glad laks skrev:
Jeg ser ingen grunn til at jeg skal lese gamle aviser på jakt etter info om Cuba-krisen på 60-tallet.

Så pass!

Blogginnlegget jeg kommenterte omhandlet en missiloppskytning i Russland i det 21 århundre.

Til orientering: Det er ikke det eneste fra Russland som har ramlet ned eller rekt iland i Norge.

Om vi ikke var bekymret for missiler etc., … hvorfor byggde vi flere stasjoner for å følge med på rakettoppskytning, satellitt og jordskjelv/atombombespregninger?

Glad laks:

Hvorfor ble det brått slutt med såkalte Øst-Tyske fotturister i norske fjell (tele-og kraftinnstallasjoner) og fjorder (havner og kystverkinnstallasjoner) etter kommunismens fall?

Om du ikke er klar over det kan jeg fortelle deg at Øst-Tyskland var fullspekket med personer (egentlig agenter) fra alle Warszawapaktlandene, med Øst-Tyske språkopplæring og pass, … da utreise til vesten gikk forholdsvis greit derfra.

Tror du Konela i Drammen bare solgte traktorer?

Tror du “fiskeridelegasjoner” fra Warszawapaktlandene på bedriftsbesøk langs norskekysten for det meste besto av bransjefolk fra fiskerinæringen?

Forventer svar eventuelt bortforklaring på spørsmålene!

….etterstrebe å underbygge ytringene dine med pålitelige kilder (hvis du klarer dette)…….

Regner med at du er så pass voksen at du forstår at dette kanskje ikke er så lurt for noen av partene.
Hviss ikke tror jeg det er best at vi stopper her.

Sitat:
“Så pass! Til orientering: Det er ikke det eneste fra Russland som har ramlet ned eller rekt iland i Norge.
Om vi ikke var bekymret for missiler etc., … hvorfor byggde vi flere stasjoner for å følge med på rakettoppskytning, satellitt og jordskjelv/atombombespregninger?”

Norge er et NATO-land og er samtidig NATO’s randsone mot Russland her i Nord. Det burde ikke komme som noen bombe at det både lyttes og overvåkes mot vår nabo i øst.

“Hvorfor … ?”
“Om du ikke er klar over …”
“Tror du … ?”
“Tror du … ?”

For å være et menneske med selverklært innsikt i etteretning, så fremstår du som ganske distre. Temaet for dette blogginnlegget er en påstått missilkapring fra våre naboer i øst. Cubakrisen, traktorsalg i Drammen og østtyske fotturister er i den sammenhengen irrelevant.

Det som derimot er relevant er et menneske (deg) som fremmer udokumenterte påstander. Ingen kan forvente seriøs oppmerksomhet ved manglende kildereferanser til sine ytringer. Den norske delen av internett er også gjenstand for overvåkning her i Norge. Om du skulle defineres som en trussel mot rikets sikkerhet (legitimt eller basert på fiction), så regner jeg med du for lengst er blitt et punkt på blokken :-)

Sitat:
“Du har heller ikke kommet med en logisk forklaring hvorfor russerne ikke fjerndetonerte missilet før det forlot russisk luftrom….”

Det er pedagogisk utfordrende å diskutere logikk med mennesker som misbruker begrepet logikk fordi de ikke forstår hva logikk innebærer.

Jeg støtter meg til en av de første kommentarene til dette innlegget hvor det ble skrevet:

Hele innlegget er kun full av påstander, men ingen faktisk dokumentasjon eller beviser.
1) Påstand om “Hemmelige agenter på norsk jord” – Ingen dokumentasjon
2) Påstand om “Tok kontrollen over missilen” – Ingen dokumentasjon
3) Påstand om “Diplomatisk krise mellom Norge og Russland” – Ingen dokumentasjon
4) Påstand om “Digitale spor etter hacking fra fremmed makt” – Ingen dokumentasjon

Hovedårsaken til å teste et missil er fordi en ikke forventer at det skal oppføre seg normalt under bruk. Tekniske systemer feiler og i blant feiler også reservesystemer og reservesystemers reservesystemer, uten at det derav betyr at det er “logisk” at små grønne menn fra mars hacket atomreaktoren i Japan når den opplevde en meltdown.

Dette er ikke mine påstander, så jeg har heller ingen bevisbyrde på meg. Faktamessig er en ytring for fiction å regne til den er underbygget i tilstrekkelig grad for omgivelsene. Med dette bak øret kan en altså selv velge om en ønsker at ens ytringer skal være fiction eller fakta.

Fravær av kvalitativt kildemateriell = fiction
Nærvær av kvalitativt kildemateriell = fakta

Verre er det egentlig ikke. Alle forsøk på sidespor utfra disse to setningene tjener ikke som annet enn bortforklaringer :-)

Glad laks skrev:
…selverklært innsikt i etteretning…

Da sier vi det og stopper der.

Glad laks skrev:
Den norske delen av internett er også gjenstand for overvåkning her i Norge.

Kan du dokumentere dette, … eller er det bare din useriøse selvgodhet ?

Barth-Eide, Stoltenberg og Gahr Støre har begynt å følge opp det sikkerhetspolitiske kompromisset som de følte seg tvunget til å inngå med Russland. Selv disse 2 stakkarslige jagerflyene som skal være igjen i Nord-Norge, blir nok flyttet sørover til Sør-Norge (Ørlandet) der de ikke behøves.

Om noen av disse teoriene stemmer eller ikke, det finner man vel først ut om 60 år når kansje papirene ikke lengre er gradert for offentligheten.

Det er jo uansett betenkelig når man legger kortene på bordet og ser på tidslinjen for vær enkelt hendelsene og de politiske avgjørelsene som er blitt truffet i ettertid både når det gjelder forsvarets eksistens i Nord-Norge men også det med at Norge helt plutselig ut av ingenting ga bort enorme hav områder til Russland.

Jeg tror offentligheten hadde vært tjent med en granskning for å se nærmere på saken, og vurdere ut i fra deres konklusjon om man burde straffe forfølge nårværende og tidligere stats råder for landsforræderi om det skulle ligge noe fakta i dette.

Det er uansett ikke vanskelig å se at denne regjeringen har gjort alt den kan for å bygge ned alle forsvarsgrener i Nord-Norge, og bare det i seg selv sender uheldige signaler, det kan jo nesten se ut som politikken går for å “beholde” Nord-Norge så lenge det ikke blir krig, og blir det krig, så kan Nord-Norge “ofres”

Jeg jobber med flere saker som er like alvorlige for AP, hvor det er begått svært alvorlige handlinger fra sentrale AP folk, men det kommer senere. Jeg har mange ganger lurt på hva som egentlig skjer i den øverste toppledelsen til AP. Det spekuleres i om flere sentrale AP leder er eller har vært, Stasi-agenter eller KGB agenter, i sin tidligere politiske karriere. Om det skulle være tilfellet, forklarer det ganske bra hvorfor Nord-Norge serveres på sølvfat til Russland. Men jeg anser fortsatt Kina som den største trusselen i fremtiden, med et isfritt Polhav. Hvilken formidabel trussel et par kinesiske hangarskipgrupper vil utgjøre, rett nord for Svalbard i internasjonalt farvann, vil jeg helst egentlig ikke tenke på.

P-V J:

To – 2 – fly til Evenes.
Ikke dårlig Barth’en!!!!!!!!
Hva med resten av det norlige Norge?
Vi har rett til å stasjonere kampfly like langt fra grensa som det russerne gjør, … eller er Barth’en diktert utenfra, … og driter i sitt eget folk, … av personlig bekvemmelighet, … på lik linje med utenriksminister Støre sine egeninteresser!?!?!?!
Psykologisk “beroligende” Ape-trekk ovenfor den norske befolkningen, … mens russerne ler.
Har hørt om “å spille luftgitar”, … men her er forsvarsministeren på turne “og spiller luftforsvar”.
Hvor mange idioter tror han det finnes i Norge, … ja, bortsett fra seg selv da?
Om ikke mange år vil vi få betydelige russiske innvesteringer i Norge, … men med Ape-primatenes trege hjernevirksomhet er dette ikke noe som bekymrer forsvarsministeren …….., ENNÅ.
Var det noen som trodde at Russland ikke vil forsvare sine utenlandske innvesteringer?

Ape-definisjonen på forsvarsminister gjelder fortsatt med virkning fra 1940 da han rømte landet:

Norges forsvarsminister er en person som er villig til å ofre sitt folk for sitt fedreland.

Glad laks skrev:
For å være et menneske med selverklært innsikt i etteretning, så fremstår du som ganske distre.

For din egen selvgodhet kunne det kanskje tenkes at min innsikt hverken er selverklært, lært eller distre, men er mer realistisk virkelighetsopplevd, … så tørk bort snørret.

Videre fra Glad laks:
Det som derimot er relevant er et menneske (deg) som fremmer udokumenterte påstander. Ingen kan forvente seriøs oppmerksomhet ved manglende kildereferanser til sine ytringer. Den norske delen av internett er også gjenstand for overvåkning her i Norge. Om du skulle defineres som en trussel mot rikets sikkerhet (legitimt eller basert på fiction), så regner jeg med du, … for lengst er blitt et punkt på blokken :-)

Fortell meg noe jeg ikke vet, … om du over hodet klarer, … og spar meg for “dokumentasjonslatterkrampe” i et sådant debattforum/tema. Barnslig morsom på ditt vis er du i alle fall!
NB! Tidligere, og klart siden Windows og internett så dagens lys har “NATO” overvåket, … og det lenge før PST og andre norske aktører fikk fingeren ut.
For øvrig vet jeg hvor grensene går for hva jeg kan si og ikke si, … og måten det blir sagt på.

SE Lamo skrev:
Om noen av disse teoriene stemmer eller ikke, det finner man vel først ut om 60 år når kansje papirene ikke lengre er gradert for offentligheten.Jeg tror offentligheten hadde vært tjent med en granskning for å se nærmere på saken, og vurdere ut i fra deres konklusjon om man burde straffe forfølge nårværende og tidligere stats råder for landsforræderi om det skulle ligge noe fakta i dette.

Blir nok en lei øvelse da nåværende regjering har en tendens til å “miste” dokumentasjon både på det ene og det andre.

Jeg anbefaler alle til å lese denne artikkelen som viser hvordan Russland har og holder på å bygge seg opp igjen som en virkelig supermakt, uten at det har vært særlig fokus på dette i media i det siste. Om AP var redde (eller lojale…) mot Russland under den kalde krigen, så forklarer Stoltenberg og Gahr Støre sitt svik og knefall for Russland i grensetrekkingsavtalen og avviklingen av Forsvaret i Nord-Norge, med denne artikkelen, som viser at den store russiske bjørnen er snart tilbake med full tyngde, under den nye kalde krigen som pågår på nytt, i denne verden.

Jeg anbefaler alle i denne debatten å lese mitt nyeste blogginnlegg, som forklarer og understøtter hvorfor USA gjennomførte en kidnapping av et russiske bulava missilet, inne på norsk territorium. Den nye infoen som har kommet frem i de siste om Norges forhold til Russland, er så sjokkerende at man finner neste ikke ord. Anbefaler derfor alle å lese artikkelen Er Norge en del av Russland?

Alle brikker faller på plass med den nye infoen som er kommet fra Norulv Øvrebotten som satt sentralt plassert i AP som politiker og rådgiver for AP under store deler av den kalde krigens periode på 80 tallet.

Innledningen til denne debatten er endret av undertegnede, etter at ny info er kommet frem om Norges forhold til Russland, eller mer korrekt AP sitt dobbeltspill hvor AP har gjort om Norge til en dobbelstat som jobber for Russland og ikke for våre felles kollegaer i NATO. Innledningen til denne artikkelen heter “Sannheten om hvorfor Forsvaret i Nord-Norge skal raseres”, og tar utgangspunkt i at jeg mente at Stoltenberg regjeringen er tvunget av Russland til å avvikle Forsvaret i Nord-Norge, fordi Stoltenberg regjeringen lot en “fremmed militærmakt” operere inne i Norge for å stjele Russland sin nyeste våpenteknologi som er i bruk, Bulava atomraketten.

I følge den informasjonen som kom frem fra Norulv Øvrebotten om at Norge og AP har fungert som Russland sin dobbelagent, og at det er Moskva som i realiteten bestemmer utenrikspolitikken og forsvarspolitikken i Norge, ved at AP sin øverste ledelse jobber på direkte direktiv fra Moskva og Putin. Da blir det feil at Stoltenberg og den aller innerste krets er mot sin vilje, tvunget til å avvikle Forsvaret i Nord-Norge. Stoltenberg gjør det uten å foretrekke en mine, og utfører ordren fra Putin til punkt og prikke.

Essensen i artikkelens innledning er likevel den samme, at Putin og FSB har gitt beskjed til AP sin øverste toppledelse om å avvikle Forsvaret i Nord-Norge og flytte alt forsvar sørover. Den store forskjellen er at AP gjør det med lyst og velvilje, og ikke tvang…

Den nye informasjonen som AP sin egen Norulv Øvrebotten har avslørt finnes på denne linken

Dette innlegget er nå oppdatert vesentlig med nye bilder og kartskisser, som beviser at Bulava missilet ble detonert over Kvænangen i Nord-Troms. Det er et tankekors at historien om Bulava missilet som skulle vises i en dokumentar på TV kanalen National Geograpich Wild, ble tatt av plakaten rett før det skulle på lufta. Hvorfor vet jeg ikke, men Canal Digital som skulle vise TV programmet, er eid og kontrollert av Regjeringen (AP) gjennom Telenor-konsernet som eier Canal Digital. Om Stoltenberg-regimet fryktet at mine informasjoner skulle bekreftes i denne dokumentaren, så forklarer dette hvorfor Stoltenberg-regimet fikk stoppet TV programmet.

Bloggposten er nå åpen for kommentarer igjen.

Slik opererer de skjulte maktnettverkene i Norge

Stay Behind, den hemmelige sabotasje, likvidasjon og etterretningsgruppen, som ble opprettet i Norge, som en paramilitær gruppe, primært tenkt brukt mot russiske okkupasjonstyrker i Norge, er i dag fult operative og benyttes sannsynligvis mot vår egen befolkning, i følge denne rapporten også

Jeg er selv, sannsynligvis overvåket av denne organisasjonen, som tar på seg de skitne jobbene, for den skjulte klandestinske grupperingen av topp-politikere og “edderkopper” innenfor brorskapet og innen etterretningen i Norge, som illegalt og utenfor demokratisk kontroll, kontinuerlig jobber for å undergrave demokrati og menneskerettigheter i Norge. Helt siden jeg startet Regionpartiet, har jeg sannsynligvis vært overvåket av denne grupperingen og har følt de på kroppen i mitt lokalmiljø da jeg bodde på Storsteinnes i Balsfjord, til og med. Et par karer, en eldre kar og en kar rundt 40 år, i en rød liten varebil, sannsynligvis Stay Behind folk, fulgte mine bevegelser ganske tett en stund, både fysisk og digitalt.

Denne klandestinske grupperingen som det henvises til i den overnevnte linken, er en del av et større internasjonalt klandestinsk nettverk som forgreiner seg helt opp i toppen av verdens finanselite, og sannsynligvis like opp til toppen av et “åndelig nettverk i Europa med forbindelser i alle verdens hjørner”

Mine informasjoner er sikret på alle mulige måter, til den frie media, og jeg skal derfor ikke frykte represalier, da alle navn og bevis/kilder som jeg sitter på, er digitalt og fysiske sikret for fri tilgang for befolkningen. De mange menneskerettighetsaktivistene som jeg jobber sammen med på daglig frivillig basis, er også klar over mitt engasjement.

Det er åpenbart at “noen” har snakket sammen om denne rakett episoden og flere saker, siden TV dokumentaren om rakettepisoden, ble tatt av plakaten rett før sending på National Grapich Wild kanalen, så noen ønsker å skjule sannheten om hva som egentlig skjedde med denne raketten. Hva og hvem, gjenstår å se.

Det er nå kommet frem en rapport om Eiscat anlegget på Ramfjordmoen utenfor Tromsø, at dette anlegget brukes nå som et geofysisk våpen, for å kontrollere været, og fysiske installasjoner. Da kan også Eiscat anlegget benyttes til å ødelegge og endre retning på for eksempel krysser raketter. Og jeg mener nå etter denne nye infoen kom, at den russiske raketten faktisk ble sprengt i lufta ved hjelp av prosjekt “Blue Beam” som Eiscat anlegget opererer i det skjulte. Blue Beam er en meget høyenergisk og høyfrekvent stråle som skytes ut fra den store runde antennen på Eiscat anlegget, og strålen er så kraftig at den kan ødelegge hva som helst av metall som den treffer på. Les den nye rapporten her om Eiscat som er det nye dommedagsvåpenet til den verdensomspennende Illuminati-sekten som styrer hele den vestlige verden, inkludert NATO, CIA, MI6, FSB, og Norge helt og holdent. Vatikanstaten og Wall Street bankierene er de som reelt styrer i det skjulte og disse er kjernen i Illuminati organisasjonen.

Det foregår en intens maktkamp innad i Illuminati mellom den russiske og den amerikanske avdelingen spesielt. Derfor forsøker de å ødelegge for hverandre med fortsatt kald krig. USA (NATO/CIA) avdelingen til Illuminati kontrolleres av de 8 bank familiene på Wall Street i Illuminati kjernen, mens den russiske avdelingen av Illuminati (Putin/FSB) har ikke så mye bruk for de 8 bankfamiliene, grunnet de vanvittige olje og gass inntektene, så de er fortsatt i kamp mot den amerikanske illimunati avdelingen. Og den amerikanske avdelingen kontrollerer og styrer Eiscat våpenet, og det bruker de mot Putin/FSB, for å kapre ressursbomba Norge som sitt “land” før verdensregjeringen introduseres. Den britiske illuminati avdelingen, Dronningen og MI6, er nesten like sterk som den amerikanske fordi de står nærmere Vatikanstaten enn USA og har et bedre tak på pavemakten, om man kan si det slik.

Dokumentasjonen på at Eiscat og HAARP anleggene benyttes som dommedagsvåpen finnes på denne artikkelen her

Edward Snowden, NSA avhopperen som nå er i Russland, bekrefter nå at rakettepisoden med Bulavaen i 2009 er fakta slik jeg skriver denne avsløringen for dere. NATO har blitt en organisasjon som fordrer terrorisme og har terrorisert Russland med forsatt kald krig, referert til rakettepisoden nevnt i debatten. Russland bør derfor være vår samarbeidspartner fremover, og NATO medlemskapet er nødvendig at Norge sier opp. Vi må derfor stå som frittstående land, og bygge opp vårt eget forsvar og samarbeide med Russland.

Jeg foreslår derfor å skrinlegge hele kjøpet av den USA ledede NATO jagerfly kontrakten. La oss heller samarbeide tett med Russland fremover og kjøpe russisk jagerfly og andre våpensystemer. Vi har aldri vært i krig med Russland, og Russland er vår nærmeste nabo, og viktigste handelspartner. Putin fremstår mer og mer for meg som en leder, vi kan samarbeide med, i stedet for å la NATO globalisthaukene til Vatikanet ødelegge Norge. Putin har utstedt en internasjonal arrestordre på hele Vatikanets pengemafia, med Rotschild finansdynastiet i spissen, som forvalter Vatikanets vanvittige pengebinge som de har stjålet til seg fra hele verden. Putin har sagt han vil bygge en kristen russisk stat, og dette er ord som er viktige å legge merke til. Obama administrasjonen skjelver i buksene allerede (HELDIGVIS) av Putin, og det har de god grunn til å gjøre.

Putin har advart Obama som prøver å presse GMO – genmodifisert mat på Russland og sine partnere. Spesielt den svært viktige kornproduksjonen til Russland, med sin partner i Hvite-Russland og Ukraiina, er av Obama sin partner Monsanto, forsøkt ødelagt via Moinsanto sine genmodifiserte korn, som kan ødelegge russisk kontrollert kornproduskjon. Dette er svært farlig for Russland som verdens store kornprodusent, medberegnet sine partnere.

USA har herjet med Russland i det siste, og det kuliminerte med da USA stjal en av Russlands viktigste våpensystemer, Bulava missilet, som spant på himmelen over Nord-Troms, i desember 2009. Nå kommer det frem info fra Edward Snowden, PRISM og NSA avhopperen, som nå er i Russland, at denne ekstreme provokasjonen fra USA, dagen før Obama fikk utdelt fredsprisen i 2009, var akkurat denne kidnappingsoperasjonen, som jeg avslørte for dere i dagene etter Bualava operajsonen tok sted over Nord-Troms.

Veldig få trodde på meg da, men nå har Edward Snowden bekreftet at dette er den virkelige årsaken, til at Putin nå har satt Den Røde Hær i full krigsberedskap. Det gjorde det heller ikke bedre for samarbeidsklimaet, at Israel (USA sin nære allierte) bombet russiske våpensystemer i Syria for en liten stund tilbake. USA har tømt Middelhavet for sin marine, og nå stenger USA alle sine ambassader i i Midt-østen. Jeg frykter det verste, men jeg håper folk forstår hva Obama administrasjonen er for noe dårlige mennesker, og Putin er en handlingens mann. La oss gå ut av NATO og heller samarbeide tett med Russland og Putin

Annonse

Nye bilder