Norge er ingen rettstat lengre. Anarkiet kommer!

Fikk du kaffen i vrangstrupen av denne innledningen, når du leste dette? “Norge er anarki du liksom, verdens beste og tryggeste land å bo i, der rettsikkerheten råder og ingen har noe å klage på”. Ja det kunne vært slik, om man er blåøyd og naiv inntil solnedgangen kommer, men Norge har endret seg, betydelig i det siste. Vi har de fleste av oss, trodd at det er minimalt med korrupsjon i “demokratiets høyborg” og at rett skal være rett, i norske rettsaler. Men så grundig lurt er vi alle, av disse maktmenneskene som styrer Norge, at det er på tide å våkne nå.

Grunnloven vår som er selve bærebjelken i vårt såkalte demokrati, er nå i fritt fall. Høyesterett gjorde regelrett statskupp i Norge den 26.06.2012. En majoritet av alle dommerne i Norge, har ikke autorisasjon for å kunne drive som dommer, men gjør det likevel, og avsier ulovlige dommer ovenfor tiltalte i norske rettsaler. I følge Grunnlovens § 21, så skal alle dommere avlegge embedsed ovenfor Kongen og sverge troskap til Kongen og Grunnloven. Dommerne skal også avlegge dommerforsikring etter Domstollovens § 60, hvor de forsikrer på ære og tro å dømme rettferdig og sant, i alle rettsaker de er satt til å dømme. Uten Dommerforsikring og Embedsed, utfylt, innlevert, stemplet på Statsministerens kontor med gyldig stempel og Kongens signatur, så vil ikke dommerne ha en gyldig autorisasjon (bestallningsbrevet) som dommerne får, som bevis på at de er gyldige dommere og kan ta sete som dommer eller dommerfullmektige i et embede lokalisert til i Tingrett, Lagmannsrett eller Høyesterett.

Statskuppet fra Høyesterett ble bekreftet i en sak som kom opp i Høyesterett den 26.06.2012, hvor nettopp dette med manglende dommerforsikringer kom opp som sak, hvor den ankende part i saken, hevdet at retten var ulovlig sammensatt, med ulovlige/ikke gyldige dommere i saken, som manglet autorisasjon til å sitte som dommer i en norsk rettssal. Høyesterett kom med følgende svært oppsiktsvekkende konklusjon (forenklet satt opp):" Det er ikke så nøye om dommeren i en rettssak i Norge ikke har autorisasjon til å dømme i en rettssak, vi godkjenner likevel alle ulovlige og falske dommer, som er avsagt av disse falske dommerne". Dette er selve kjernen i statskuppet Høyesterett utførte 26.06.2012. Det som Høyesterett her gjør, er å oppheve Grunnlovens § 21 og Domstollovens § 60, som helt klart fastslår hva som skal til, før en dommer kan kalle seg dommer i Norge, og hvilke dokumenter som en jurist skal innlevere før han/hun kan ta sete i embedet som dommer i en norsk rettssal, og før han/hun kan bruke autorisasjonen/bestallingsbrevet på en gyldig måte som dommer. Se underliggende illustrasjon av hvilken dommer som manglet autorisasjon som dommer i denne ankesaken for Høyesterett og hvordan prosessen er før en jurist kan ta sete som dommer i et embede i en norsk rett. Klikk på bildet for større versjon av bildet.

Det som er kjernen i statskuppet er følgende: Makten i Norge er delt i 3 deler i henhold til Grunnloven vår. Den utøvende makt ligger hos Kongen i Statsråd. Den lovgivende makt ligger hos Stortinget (folkets egen organ som lager lovene) og den dømmende makt ligger hos domstolene. Når domstolene begynner å kaste lovene til Stortinget over bord og nekter å følge dem, fordi det er ubehagelig at en rekke dommere er avslørt som juksemakere og lovbrytere i stor stil, så har domstolen og Høyesterett i stor stil, tatt makten fra folket og den lovgivende makt (Stortinget). Den utøvende makt (Kongen med sine statsråder, særlig justisdepartementet) har ikke pågrepet de ulovlige dommerne som gjorde statskuppet den 26 juli i år, og gjør seg dermed medskyldig i høyforræderi mot folket (Stortinget). Statsrådene og Statsministeren har tatt makten fra vår kjære Konge, og opererer totalt utenfor konstituell kontroll. Jens Stoltenberg er et tydelig eksempel på dette, med neglisjeringen han har utført mot Kongens ærefulle utdeling av Krigskorset til veteranene. Forsvarets øverste sjef, Kongen, har blitt satt i skyggen av pasifisten og forsvarbudsjett-dreperen Jens Stoltenberg. All dokumentasjon på statskuppet og de ulovlige dommerne, finnes på Facebook gruppen om dommerforsikringer

Jens Stoltenberg er i samme sak om manglende og ulovlig utfylte embedsed’er, avslørt som dokumentforfalsker (se vedlagte bilde av Stoltenberg sin embedsed). Den falske embedseden hans kan lastes ned fra Regjeringens sin egen nettportal her Hans embedsed er direkte forfalsket av han selv, da han satt som statsråd i 1993-1995 under Gro Harlem Brundtland sin regjering. Embedseden er signert av han selv 26.01.1995 (den skal signeres og leveres inn rett før han inntok embedet som statsråd i 1993 etter loven). På stempelet fra Statsminister Gro Harlem Brundtland, så er stempeldatoen satt til 27.01.1991, som både er lenge før han starter som statsråd, og lenge etter han startet som statsekretær i miljøverndepartementet under Torbjørn Berntsen, i 1990. Gro Harlem Brundtland er også i samme sak avslørt som dokumentforfalsker, siden hun stempler inn Stoltenberg sin blanke embedsed, uten hans signatur på i 1991. Statsekretærer er også pliktig å avlegge embedsed etter Grunnloven, FØR de starter i sitt embede som de får fra Kongen (Kongens signatur skal også stå på embedseden for å være gyldig). Alt dette mangler på Stoltenberg sin embedsed. Embedseden skal sendes inn for hver gang en statsekretær, statsråd eller sågar statsminister tar sete i embedet, for å være gyldig embedsmann. Spørsmålet er derfor om Jens Stoltenberg faktisk er gyldig statsminister i Norge. Han har ikke lagt frem gyldig embedsed for det nye embedet han har fått av Kongen for denne nye perioden heller, som embedsmann. Vi har derfor en statsminister som er avslørt som dokumentforfalsker, og vi har sannsynligvis også en ugyldig statsminister i dette landet, som også stjeler makten fra Kongen og nekter å respektere Grunnloven. Klikk på bildet for større versjon av bildet.

Den utøvende og den dømmende makt, har derfor i samarbeid gjort statskupp mot folket (Stortinget) og kastet våre lover (Grunnloven) over bord, og vi (folket) som eier denne nasjonen er gjort til statister i et diktatur, som begynner å nærme seg Stalin sitt regime, i måten å se på sine egne borgere på og med manglende respekt for innbyggerne. Denne konstituelle krisen vil medføre anarki ved at folket nå tar loven i egne hender, siden respekten for loven, Regjeringen, Stortinget og Domstolene er betydelig svekket. Hvem bryr seg egentlig lengre om man kjører for fort på veien, når våre øverste ledere og dommere har satt selve Grunnloven ut av spill og har kuppet makten fra folket?

FRP sin nestleder Per Sandberg (trekte seg i dag 28.10.2013) tok opp saken på Stortingets talerstol, og stilte skriftlig spørsmål om denne rettskandalen/statskuppet, direkte til daværende Justisminister Grethe Faremo. Sandberg ble møtt av øredøvende stillhet fra Stortinget og sin egen partileder, Bilderbergeren Siv Jensen.

Vi kan ikke fortsette med at anarkiet nå er på trappene også her hjemme. Folket må reise seg her hjemme, slik de gjorde på Island, som kastet sine korrupte ledere over bord og tok makten selv. Bli med i den nylig opprettede Folkedomstolen 2012 gruppa på Facebook, for å lage en ny Grunnlov og ta tilbake makten som vi har mistet over til våre korrupte ledere.

Med hilsen Per Vidar Johansen

Menneskerettighetsforkjemper og medlem av NORM (Norsk Organisasjon for Rettferdighet og Menneskerettigheter) og den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen AVAAZ

Vist 8358 ganger. Følges av 22 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 146 kommentarer

Frimurerne til Vatikanet med velsignelse av AP, stormet hele rettstaten vår på 70 tallet og overtok alle viktige posisjoner, for å la Vatikanet få kontroll med dette landet, som flyter av melk og honning. Det har de nesten klart, men de feilberegner folkets kraft. Og den kraften manifesterer seg i de nærmeste månedene som kommer, så frimurerne, AP, kommunistene og Vatikanet (samme suppa) kan vente seg at det blir motsatt forhold de nærmeste månedene. Det blir folket som stormer rettstaten og kaster på dør alle frimurerne, stortingsrepresentantene, fylkesmennene og en del folk i etterretningen som er russiske agenter, som til syvende og sist er styrt fra Vatikanet, siden Russland er en del av Vatikanets maktstruktur.

Etter å ha bli kastet på gaten, så vil det bli kjørt rettsaker fra folkets egen domstol, mot disse 0,1 % av Norges befolkning som med sine sure sokker og svette skjorter sitter ulovlig i embedene som de har tilranet seg posisjonene på. Det er åpnet for at folket selv kan etablere en gyldig domstol om den offisielle domstolen blir korrumpert, slik den er i dag. Dette er nedfelt i folkerettslige prinsipper fra dokumenter Norge har undertegnet for lenge siden. Forbered dere frimurere innen AP og andre agenter for Vatikanet, på at 99.9 % av befolkningen har fått nok!

Det er i hvert fall feilinnformasjon å si at Per-Vidar Johansen & co. har bidratt til å fremme Norge til å bli et rettferdig land !
Husk det Johansen , en skal aldrig kritisere andre ,så lenge en er ute av stand til å gjøre det bedre selv !

Dette ble en riktig dum sitat i denne anledningen Arne Hansen. Meningsløs egentlig! Det har vel litt å gjøre med hvilken posisjon en har i samfunnet og hva en egentlig kan gjøre bedre selv.

Vi trenger “vakt-bikkjer” og samfunnskritikere. Det er den eneste måten å ta vare på landet og demokratiet, for et demokrati er ingen selvfølge og må kjempes for hele tiden.

Det nytter ikke å stikke hodet i sanden og si "jeg vil ikke at det skal være sånn. Nei, da må en komme med skikkelige mot-argumenter og motbevise påstanden.

Joda, Elisabeth. Jeg er enig med deg i at vi trenger “vaktbikkjer”. Og Per-Vidar er en våken sådan.

Men jeg klarer nok ikke helt å følge verdensbildet hans. Han skrev for eksempel følgende i ingressen:

“Den lovgivende makt ligger hos Stortinget, og den dømmende makt hos domstolene. Når domstolene begynner å kaste lovene til Stortinget over bord og nekter å følge dem, fordi det er ubehagelig at en rekke dommere er avslørt som juksemakere og lovbrytere i stor stil, så har domstolen og Høyesterett i stor stil, tatt makten fra folket og den lovgivende makt.”

Påstanden om at dommere er “juksemakere og lovbrytere i stor stil” skal jeg ikke kommentere.

Jeg er uansett ikke enig i Per-Vidars grunnpremisser. For etter mitt syn er det ikke domstolene eller Høyesterett som begår overgrep mot det norske folk. Det er det Stortinget som gjør.

Grunnloven, slik den ble vedtatt i 1814, var i all hovedsak et liberalistisk praktverk. Den ga føringer for hva som skulle være Statens oppgaver, samtidig som den bygde festningsmurer rundt idealene om individets frihet, slik forgjengere som revolusjonen i Frankrike og uavhengighetserklæringen i Amerika allerede hadde ledet an i noen tiår tidligere.

Denne framtidsrettede samfunnsordenen stod seg godt, inntil parlamentarismen ble innført i Norge mot slutten av 1800-tallet. Fra da av har rettsstaten sakte men sikkert smuldret opp.

I dag har det gått så langt at Stortinget føler seg berettiget til å vedta omtrent hva som helst av lover. Populismen rår. Basale menneskerettigheter og Grunnlovens idealer gir man en god dag i. Skal enkeltmennesker kunne hevde sin grunnlovsfestede rett i dagens Norge, må man i ytterste konsekvens føre saken helt inn for EU-domstolene eller EMR. Og orker man det, får man som regel rett. For om det ikke lenger eksisterer privat rettssikkerhet i Norge, så gjør det det i EU. Problemet er bare at veien fram til rettferdighet er så lang og slitsom at kun de mest ressurssterke evner å stå løpet ut.

Og nettopp der skiller Per-Vidars ideologi seg fra min. Jeg ønsker å redusere Stortingets makt, og gi Høyesterett større myndighet til å verne borgerne mot overgrep fra politikere, i tråd med Grunnlovens intensjoner. Per-Vidar, derimot, later til å mene det motsatte, – altså at politikerne skal ha myndighet til på kort varsel å vedta lover ut fra hva som vil være mest tjenlig for deres eget gjenvalg?

Fri og bevare meg vel for Per-Vidars samfunnsmodell! Jeg skal i hvert fall stå i første rekke for å bidra til å knuse den med alle midler, om noe slikt som dette skulle vinne gjenklang i det norske folk.

Jeg er veldig enig i det meste du sier Jan-Erik Gaup. Men, i tilfellet å tilføre HR større makt og Stortinget mindre, der skilles våre veier. Jeg vet ikke hvor opplyst du er om situasjonen omkring dommerskandalene i rettssytemet vårt, men la meg presisere her at svært mange dommere, innkludet HR, er på kant med Grunnloven. Du finner mye om dette ovenfor om det interesserer. I dag er det ikke Stortinget som bestemmer noe som helst, da alt er opp og avgjort før det enter Stortingssalen. På bakrommet sitter den rødgrønne konstellasjonen og dikterer via eget maktapparat. At HR i endel saker nå har motsagt seg selv, og andre tolkere av Grl, taler for seg. Det gjør også de mange dommer Norge i den senere tiden har fått mot seg i EMK. Å gi bukken som skal passe havresekken, i dette tilfellet menes HR, mere makt blir omtrent som å velge mellom pest og kolera – “ja takk begge deler”! Vi må få tilbake Stortingets virkelige oppgave om å fremstå som folkets Ombudsmenn. Det er det de er der for og ikke slik som nå – uhemmet partipolitikk – ofte basert på løgn og bedrag.

En del bra her Gaup, men min samfunnsmodell er ikke å gi Stortinget mer makt, ei heller Høyesterett og øvrige domstoler. Min og Norgespartiets samfunnsmodell, hvor jeg sitter i sentralstyret, er å gi folket ALL makt, og legge ned Stortinget, samt etablere en ny domstol, som skal ha helt andre statutter å jobbe etter, hvor Grunnloven skal følges og folket skal ha sanksjonsmulighet mot Høyesterett om den nye Folkets Domstol heller ikke skulle følge opp sine rettslige forpliktelser i følge Grunnloven.

Høyesterett er korrupt, det er det ingen tvil om, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen må snart få nytt blekk for å skrive ut alle dommene som Norge blir dømt i mot sine egne innbyggere, så der har EU på sett og vis kommet litt lengre, men EU er ikke så mye lengre enn at den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen sine kjennelser blir ikke fulgt opp av EU eller EØS landene som får dommer mot seg.

Norgespartiet som jeg sitter i styret hos, ønsker å legge ned Stortinget, siden makten slik du sier etter parlamentarismens inntog i 1884, ført til at partiene fikk mer makt, på bekostning av Kongen, så folket hadde aldri makt før parlamentarismens inntog da heller. Ved å legge ned Stortinget, og innføre en Folkets Domstol, valgt ut av og administrert av folket, så vil vi tilbakeføre makt til folket, som får velge sine fylkesvise enkeltrepresentanter til representere sitt fylke, uten partitilknytning, men folket skal bestemme lovene. Representantene skal kun utarbeide forslag til saker og ved nasjonale krevende saker (krise/krig), kunne tre sammen og fatte raske beslutninger på vegne av og til beste for folket. Lovforslagene skal avgjøres gjennom folkeavstemminger.

Vi kaller dette for direktedemokrati, nøyaktig slik Sveits har hatt det siden 1848, som har medført til at Sveits i dag er kåret til verdens beste land å bo i. Mer om Norgespartiet på www.norgespartiet.no eller på Facebook på www.facebook.com/Norgespartiet

At Grunnlovene er et liberalistisk praktverk kan diskuteres. At Grunnloven gir liberalisme (frihet) til folket, er en illusjon, og det har det vært siden 1814, og grunnen til dette er at folket kan ikke velge sin leder, den er arvelig monarkisk (Kongen) og folket kan heller ikke velge sine representanter som reelt sett kan representere dem, siden det også i 1884 med parlamentarismens inntog, ikke ble mulig da heller, for folket å få direkte påvirkning av samfunnet, siden det var partiene som fikk denne retten og ikke folket. Herman J. Berge, Norges aller dyktigste jurist, som har klart å få Norge dømt for brudd på Menneskerettighetslovene, hele 2 ganger i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, har konkludert med at Grunnloven ikke er gyldig i Norge, grunnet at den ikke representerer det en Grunnlov skal gjøre, i henhold til Mennskerettighetslovene, som står over de nasjonale konstitusjonene (Grunnlovene) i rang. Menneskerettighetslovene er liberalistisk, men ikke den norske Grunnloven, og den er dermed å regne som ugyldig, da den ikke representerer folket, som eier denne nasjonen.

Her er Herman J. berge sin avhandling om gyldigheten av den menneskerettighetskrenkende og dermed ulovlige Grunnloven vår

Dermed er det opp til befolkningen på ekte liberalistisk vis, å lage en ny Grunnlov, som representerer folket og som skal være i henhold til de internasjonale menneskerettighetslovene, for å være gyldig konstitusjon, slik at folket får sin nye nasjon, og den kan godt hete noe annet en Norge. Navneforslag på nytt navn til vår kommende nasjon, nå som vi er en gruppe (vil ikke si hvem) som allerede jobber med en ny Grunnlov?

Den enkleste og beste løsningen for Norgespartiet må vere å slå seg sammen med Sametinget , da Norgespartiet ikke liker resten av Norge og hvor det meste er galt !
Hvorfor er Norgespartiet ikke representert hverken på fylkesliste eller på stortingsliste ?.

Norgespartiet er et nytt landsdekkende parti, som er under oppbygging, derfor er vi enda ikke klare for Fylkestingsvalg eller Stortingsvalg. Norgespartiet liker alle norske borgere, siden vi ønsker å gi makten over til borgerne, kontra det udemokratiske styringssystem vi har i dag,

Per-Vidar er kunnskapsrik. Det er tydelig at han har satt seg godt inn i tingene. Svært mange av de svakhetene han påpeker ved dagens styresett, er også jeg grunnleggende enig i.

Spørsmålet blir bare hvordan man får gjort noe med dem. Jeg føler vel at Norgespartiets løsninger blir urealistiske, som for eksempel formuleringen om å “legge ned Stortinget”. Da har jeg mer tro på å akseptere den modellen vi allerede har, med et Storting, en regjering, et domstolsvesen og kommunestyrer (ingen fylkesting!), og så jobbe målrettet for sanering av et stort antall unødvendige lover, samtidig som man endrer betydelig på maktbalansen mellom disse institusjonene innbyrdes. Det er det i hvert fall teoretisk mulig å få til, gitt en annen sammensetning av Stortinget enn den vi nå har.

Hovedmålsetningen med å nedlegge Stortinget er å avskaffe Parlamentarismen (Partistyret). Stortingsbygget i seg selv, kan brukes på nytt til et “Folkets lovgivende sal” hvor lovene stadfestes fra uavhengige direktevalgte representer som stiller til valg som person (ikke som parti). Folkeavstemmingene ønsker vi skal administreres av et organ utenfor dette nye “Folkets Storting”. Norgespartiet ønsker en regjering i Norge, men den skal også være folkevalgt direkte, gjennom at folket kan stemme på uavhengige regjeringsmedlemmer, som folket også kan kaste, om dette enkeltstående regjeringsmedlemmet ikke lever opp til forventningene.

Egentlig kunne man godt flyttet dette nye Folkets Storting (eller hva som til slutt blir navnet) til Bergen eller Trondheim. Oslo kommune kan kjøpe Stortinget som bygg, og ha det som rådhus og selge rådhuset de har i dag, som et hotell eller noe annet. Det samme med Regjerningskvartalet, de ligger i indrefileten av de dyreste eiendomsdistriktet i Norge. Ved å selge Regjeringskvartalet til en større internasjonal/nasjonal eiendomsutvikler, og bygge nytt funksjonmessig og ikke minst terrorsikret regjeringskvartal i Bergen eller Trondheim, så ville det vært svært lønnsomt for nasjonen. Bergen som “Folkets Stortingsby” og Trondheim som “Regjeringsby” ville vært greit. Kunne vel revet Nidarosdomen og velsignet den på nytt med skikkelig kristelig seremoni, og blitt kvitt den tunge mørke katolske “eimen” som ligger over området, slik at det en gang for alle, er slått fast at Norge ikke er et katolsk okkult land, men et land med protestantisk kristen kulturarv.

Per-Vidar.

Om du hadde gått i gang med å rive Nidarosdomen, tror jeg nok at jeg ville ha forsøkt å ta fra deg slegga. Jeg ser for øvrig heller ikke katolisismen som noen “mørk eim”. Tvert imot, vil jeg snarere si.

Men fra spøk til alvor: Jeg har også store betenkeligheter med parlamentarismen slik den har utviklet seg i Norge. Men du må jo være litt realist oppi alt dette. Om du ikke har tenkt å ty til væpnet revolusjon, kan ikke Stortinget nedlegges på annen måte enn at tinget selv, med 2/3 flertall, vedtar å gjøre det. Og det betyr vel i praksis at Norgespartiet først må bli representert der, for så å få nærmere 70% av stemmene ved to på hverandre følgende stortingsvalg. Men for all del. Jeg har ikke noe ønske om å knuse drømmene deres. (For uten entusiasme og håp stopper verden opp.) Jeg tillater meg likevel å antyde at dere kan ha et stykke arbeid å gjøre før dere er i mål… :-)

Grunnloven er allerede satt ut av spill, jamført overstående innlegg, så intet hindrer borgerne av dette land til å delta i tidenes demokratiske massemønstring, for å få laget en ny og moderne Grunnlov, så derfor behøver man ikke å forholde seg til den gamle Grunnloven med krav til 2/3 dels flertall over 2 Stortingsperioder, for å få endret Grunnloven, siden Grunnloven er satt ut av spill fra AP og Høyesterett.

Nidarosdomen er Vatikanets viktigste symbol i Norge, på at de per definisjon har okkupert Norge, med sin Rosenkors ordenen (AP+SV) og sin frimurer-ordenen og Jesuitt-ordenen, og hemmelige etterretninger under NATO paraplyen. Derfor vil jeg ha dette okkulte demoniske symbolet på den mørke katolisismen og det selvpålagte demondyrkende Vatikanet, bort fra Norge. Fordi dette mørke regimet er det som holder norske borgere fastbundet etisk sett, til deres sosialistregime i Norge. Håper du forstår konflikten mellom Vatikanet og den protestantisk kristne i Skandinavia og Storbritannia. Storbrittania foruten Irland selvsagt, men der snakkes det også om å kaste den katolske kirke ut av landet, der som så mange andre steder i verden som har fått nok av dette uvesenet.

Her er dokumentasjonen på hvordan Vatikanet med sine katolske ordener har infiltrert nasjonalstaten Norge for å rive den i stykker bit for bit, dag for dag. Da skjønner du kanskje hvorfor jeg vil ha revet dette fremste demomsymbol, Nidarsdomen, på den Katolske kirke i Norge?

Nåvel.

Problemet for Norgespartiet, Per-Vidar, er bare at så godt som ingen av landets innbyggere ser behov for “å delta i tidenes demokratiske massemønstring, for å få laget en ny og moderne Grunnlov”.

Det finnes heller knapt et eneste menneske i Norge som ser jesuittmunker som et problem.

Ei heller klarer jeg å se for meg at noen betrakter Nidarosdomen, en av våre største nasjonalskatter, som “Vatikanets viktigste symbol i Norge”.

Jeg kjenner heller ingen som vil nikke bifallende til formuleringen " Derfor vil jeg ha dette okkulte demoniske symbolet på den mørke katolisismen og det selvpålagte demondyrkende Vatikanet, bort fra Norge. Fordi dette mørke regimet er det som holder norske borgere fastbundet etisk sett, til deres sosialistregime i Norge."

Nei, Per-Vidar, – du er en kunnskapsrik og ressurssterk mann. Jeg syns ikke du bør øde energien din på noe så livsfjernt og meningsløst som dette.

Mener du virkelig dette Jan-Erik?? At ikke Vatikanets viktigste symbol i Norge ikke er Nidarosdomen? Og jesuitter ikke et problem? Så stort problem er Jesuitter at det ble forbudt i Norge frem til 1956, og etter at AP slapp dem inn igjen i riket, så ser vi hva de klarte. De tvangsinnmeldte Norge direkte inn i EU verste kriminelle måte gjennom jesuittagenten og arkitekten bak EØS avtalen, Gahr Støre. EU er Vatikanets egen konstruksjon, og de fleste EU toppene er Jesuitter, inkludert EU presidenten Von Rompoy. Så ja, det er et problem for Norge 24 timer i døgnet at Jesuittene fikk tilgang i Norge igjen.

Per-Vidar.

Nei, jeg klarer ikke for mitt bare liv å forstå hvordan jesuitter kan være et samfunnsproblem i dagens Norge. (Jeg har ingen forståelse for at de kan ha vært det i tidligere tider heller.)

Og nei, – jeg klarer ikke å se for meg Nidarosdomen som Vatikanets viktigste symbol i Norge. For meg – og formodentlig de fleste andre – fremstår den som Norges mest storslagne og monumentale historiske byggverk. Den innbyr til refleksjon omkring innføringen av Kristendommen i Norge. Fra reformasjonen og fremover – og det begynner å bli noen generasjoner – har da også alle gudstjenester der vært lutheranske. At det i det hele tatt skal være mulig å oppfatte den som et katolsk bolverk – i den grad det skulle være noe galt med katolisismen? – er for meg totalt uforståelig.

Jeg har full respekt for at du, Per-Vidar, er “hellig i din tro”. Og du har sikkert flere med deg. Uten å vite noe sikkert om det, vil jeg anta at det kan være 150-200.000 mennesker i dagens Norge som i sitt stille sinn helt eller delvis er enige i dine trusselvurderinger av Vatikanet, jesuitter, Gahr-Støre og EU.

Men hvis du i det hele tatt har seriøse ambisjoner om at Norgespartiet skal bli en maktfaktor, må du lære deg politikkens håndverk. Ingen gidder å stemme på dere, om dere ikke favner bredere, og presenterer løsninger på utfordringer allmuen kan kjenne seg igjen i.

Hvem henvender du deg til, når du prøver å mane et fiendebilde av jesuittene? Jeg vil tro at rundt 60% av befolkningen har hørt ordet. Men de forbinder ingenting med det, – annet enn at det må være “ett eller annet kristent noe…”. Kun et par prosent av det norske folk har historiekunnskaper nok til å kunne uttale seg kvalifisert om denne munkeordenens virke.

Partiet ditt kan altså i utgangspunktet ha et par hundre tusen sympatisører. Erfaringsmessig vil kun en tidel av disse være villige til å stå frem offentlig som listekandidater. Men når da den mest profilerte tillitsmannen (du) går ut offentlig og – i fullt alvor – sier at du vil gruse Nidarosdomen, så stuper antall sympatisører bratt ned mot null. Jeg vil tro at du – etter denne uttalelsen – vil stå igjen med 70-80 sjeler på landsbasis, som fremdeles vil si seg villige til å stille til valg for Norgespartiet.

Nei, Per-Vidar. Politikk forstår du deg ikke på. Bruk ressursene dine der du er god. Ta det som et råd fra en mann som anerkjenner ditt intellekt, og ønsker deg alt godt.

Jesuitter var nektet adgang til Norge av en soleklar grunn, og dette forstod Grunnlovsfedrene på Eidvold i 1814. Mener du at du har en annen oppfatning, at Grunlovsfedrene tok feil av Jesuittene, siden de forbød dem adgang til riket, gjennom selve Grunnloven?

Så til Nidarosdomen, som du favner om. Nidarosdomen ble ikke bygget for at munker i fillete og møkkede munkekappe skulle ha et hus/katedral å overnatte i, ved vandreturens slutt ved Trondheimsfjorden. Nidarosdomen ble bygget som det kraftigste politiske makt-virkemiddel fra nasjonalstaten Vatikanet, for å hevde suverenitet over en annen nasjon og dets innbyggere, vår nasjon tilfeldigvis. Tror du at domen da er bygget av Vatikanets “oppsparte” penger? Nei, den ble bygget på Hålogalands blod og ressurser. Hålogaland er Israelittenes hjem i nord, som Vatikanet og Paven alltid har hatet, siden Israelittene er av Jesus blod, og Paven har alltid hatet Jesu blod. Leser du deg opp på historien om de bibelske israelittene som vandret helt fra Egypt, til dagens Israel, videre til Kaukasus, og deretter til Vest-Europa med primært Skandinavia og de britiske øyer som deres endelige stoppested, så forstår du denne blodskampen som enda pågår mellom Vatikanet og Israelittenes etterkommere (oss). Nidarosdomen ble bygget på tørrfiskressursene som Israelittene i Lofoten og Vesterålen, eksporterte til Middelhavet allerede 600 år FØR Kristus (det er noe å tenke på). Vatikanet og den katolske biskopen i Nidaros angrep og drap israelitter for fote for å få kontroll på tørrfisken, og bygget Nidarosdomen på blodpenger etter å ha forfulgt og drept israelittene i Norge, som etterhvert flyktet til Island og tilbake til Hålogaland (Nord-Norge).

Derfor må du forstå hva Nidarosdomen er for noe, det var et politisk symbol på en overgipers domene, mot de opprinnelige israelittene som befolket Norge. Israelittene har bygget opp Skandiavia og de britiske øyer. Skottland som nasjon er i sin helhet bygget opp av Israelittene, og den skotske uavhengighetserklæringen er sågar skrevet inn med israelittenes historie. Etter Martin Luthers reformasjon mistet Vatikanet mesteparten av støtten i Skandinavia og Tyskland blant annet, men domen ble stående den. I dag er Vatikanet tilbake for fullt, med sine infiltrasjoner fra sine Jesuittagenter, som har tvangsinnmeldt Norge inn i Vatikanets EU, på groveste kriminelle vis, siden selve Grunnloven vår, har de brukt som dopapir, under møteten i Brussel da Gro Harlem Brundtland undertegnet Gahr Støre sin slue plan om å lure Norge inn bakveien, uten Stortingets samtykke. Om du ikke klarer å se at Norge er et fullverdig medlem av EU, (stemmeretten har ingen betydning for Vatikanet), så ber jeg deg lese deg opp på historien.

Om 200.000 stemmeberettige (5 %) av 4 millioner stemmeberettige i Norge, er enige med Norgespartiet at EU og Vatikanet har kuppet denne nasjonen, og ønsker en endring på dette, ved å stemme Norgespatiet, så har vi fått en god start på partiet, så din nedlatende beskrivelse av Norgespartiet, tar jeg med stor ro. Norgespartiet ønsker å legge ned Stortinget, og overføre makten til folket, slik Sveits har gjort med stor suksess siden 1848, og det er det faktisk mange som nå begynner å forstå at det er mulig å få til, i dagens Norge. Mitt utsagn om å “rive Nidarosdomen” er symbolsk brukt, for å vise hva dette bygget egentlig representerer historisk og for å sette fokus på hva Vatikanet har som målsetning med Norge, for den målsetningen liker hverken du eller jeg. Har du egne barn bør du i hvertfall sette deg inn i Vatikanets plan med det protestantiske gjenstridige Vikingene som egentlig er Israelitter av blodet. Setter du deg inn i Vatikanets okkulte seremonier og hva Katolisismen egentlig er, så forstår du kanskje at denne religionen aldri har eller vil bli forenelig med Gud og Jesus, snarere tvert imot. Derfor sier jeg at du bør vite hva deres plan med Vikingene i nord er…..

Men er du ute etter populistiske partier, som snur kappen etter vinden for å få oppslutniung og gir en god dag i Grunnloven vår og folkets fremtid, så er det mulig du har det bra der du er i det partiet. Norgespartiet er ikke ute etter populisme, det har du vel skjønt, vi er ute etter å innføre et ordentlig demokrati i Norge, for det har aldri funnes her i Norge.

Ok. Da får dere vel bare stå på videre. Takk for debatten!

Norge har ingen legitim domstol lengre Dette innlegget på Norgespartiets side, dokumenterer og oppsummerer statskuppet på en forbilledlig måte.

Nå har Norge fått ny Regjering .
Hvor er Norgespartiet representert i denne Regjering ?
Hvor er Norgespartiet representert på fylkestinget i Finnmark ?
Hvor er Norgespartiet representert på komunestyret i Finnmark ?

Høyre og FRP utgjør regjeringen. Det har stått om det i avisen til og med.

At Norge har fått ny Regjering bestående av Høyre og FRP har de fleste
fått med seg , da med unntak av “Norgespartiet” som forsatt
lever i sin egen verden uten å vere representert noen andre steder enn
i hodet på noen skrivelystne propagandaspredende journalister !

Mmnmnmnmnnmnmn. Og sånn gikk no dagan.
Eneste måten å løse samtlige ovenfornevnte verdensproblemer på er å gjøre jorden kjemisk fri for mennesker.
Jeg kan garantere at alle andre jordiske innbyggerne vil få det mye bedre da.

Et mere passende navn på global oppvarming: Menneske-heten.

Nå tilhører ikke denne bloggen Norgespartiet og det som skrives her er ikke i regi av Norgepartiet. Hvis noen er i tvil så er dette min personlige nyhetsblogg, hvor jeg skriver om alt fra kultur til etterretningsaker, som frittstående freelancejournalist. Når det gjelder Norgepartiet så har de vel ikke vårt i drift mer en noen få år. Frp brukte 40 år på å komme til makt, Arbeiderpartiet brukte 48 år for å komme til makt, og Norgespartiet skriver på sine sider www.norgespartiet.no at de ikke ønsker å komme til makt siden de ønsker å innføre direktedemokrati i Norge, og legge ned partidiktaturet. De har også en Facebook med nesten 5000 medlemmer som er interessert i dette med direktedemokrati.

Hei Per-Vidar Johansen.
Mye bra stoff her, men det er et par ting jeg synes bør frem.
“Frimurerne til Vatikanet med velsignelse av AP, stormet hele rettstaten vår på 70 tallet og overtok alle viktige posisjoner, for å la Vatikanet få kontroll med dette landet,”

I 1932 ble 6 personer fra DNA’s ledelse funnet skyldig med 2/3 flertall av stortinget i grov korrupsjon. Forholdet gjaldt 500.000 NOK som ble betalt fra Moskva i 1928-1929, en gigantisk sum dengang. Senere “landsfader” Einar gerhardsen var en av dem.
Resultatet var at ingen ble dømt, men Vidkun Quisling ble idioterklært av mediene som tydeligvis allerede den gang var korrumpert, det var visstnok årsaken til at NS ble startet.

Etter grunnloven var det valg hvert tredje år, det var valg i 1930, 1933, 1936, og det skulle vært avholdt nyvalg innen utgangen av 1939.
I 1938 fant imidlertid DNA-regjeringen(det borgerlige flertallet kunne ikke enes, derfor fikk DNA regjeringsmakt) ut at de ville sitte et år til, selv om de bare var valgt for 3 år. Dette er STATSKUPP!

Således var Norge uten lovlig regjering 01.01.1940, og kongen som utskrev den grunnlovsstridige regjeringen 10.01.1940 gjorde seg skyldig i svik mot vår statsforvaltning.
Krigen kom, og kongen, regeringen, og resten av stortinget stakk av til England med landets gullreserver mens de oppfordret utrenet norsk ungdom til å ofre livene sine for deres sak og deres posisjoner.
Det eneste partiet som ikke rømte landet og lot befolkningen i stikken var NS, som gjorde det beste de kunne ved å danne en norsk regjering slik at landet ikke ble styrt fra Berlin.

Etter grunnloven kunne kongen maksimalt oppholde seg 6 måneder utenfor landet uten et gyldig Stortingsvedtak uten å frasi seg tronen. Uten en legitim regjering var således norske Kong Haakon VII blitt til danske prins Carl etter 6 måneders desertering.

I 1945 kom forræderne hjem igjen for å dømme de som ble igjen, danske-prinsen ikledd falske kongefjær. Tyskland overga seg ikke til Norge, som de ikke var i strid med, men til England. Norge var okkupert av England frem til desember 1945, og det såkalte landssviker-oppgjøret hvor svikerne fikk dommerposisjoner var i stor grad rigget opp av jøder!?!
Disse plasserte selvfølgelig “sine egne” i viktige posisjoner mens NS medlemmer mistet stemmeretten.

Norge har vært ledet av landssvikere ihvertfall siden 1945, men jeg anser at forråtnelsen begynte som en fortsettelse av den jødiske revolusjon i Russland.
Ettersom revolusjonen ble finansiert og gjennomført av jøder er det ikke riktig å kalle dette for “den russiske revolusjon”.

Per Hansen:
Ta gjerne en utredning om deres og “papen i Rom” sitt forræderi og samarbeid med Hitler! Jeg orker ikke.

Oddvar Mørk:
En ensom mann/kvinne på en isolert øde øy er ingen katastrofe!

Per Hansen:
Apropos " …. deres og papen i Rom"….
Ta gjerne med, parallelt, den samme “ufyselige” kontakten Islam og Hitler hadde! Jeg orker ikke.

Annonse

Nye bilder